Wat is
Clay
Bouw
Nederland?

Clay
Bouw
Nederland is een breed georiŽnteerd, generalistisch adviesbureau dat zich voornamelijk beweegt op het gebied van Bouwbiologie. Bouwbiologie is de "wetenschap" die onder andere diverse aspecten omvat van (het creŽren van) gezonde gebouwen door toepassing van natuurlijke (bouw)materialen. In zijn algemeenheid richt
Clay
Bouw
Nederland zich op het (her)scheppen van gezonde woon-, werk- en leefomstandigheden.

Welke diensten biedt
Clay
Bouw
Nederland aan?

Clay
Bouw
Nederland geeft antwoord op vragen als: